تفسیراکو

بدون نام

مشاوره

سلام سال۹۰MIکردم RCA استنت گذاشتندتاسال۹۵دوباره همانRCAگرفتگی پیداکردکه بازکردند الان اکوشدم ضخیم شدن بطن راست رامطرح کردند.داروهای مصرفی پلاویکس یکروزدرمیان.کاپتپپریل ۲۵bdومتورال۵۰bdوآتورواستاتین۴۰.آسپیرین۸۰هرشب.بیمارستان رسول دکترسزاوارانجام داده است چون غلظت خون دارم وHB۱۸/5بود فصدخون چهارمرتبه تجویزکردند آیاضخیم شدن بطن راست به غلظت ارتباط دارد آیا به حالت اول برمیگردد.دردسینه ونفس تنگی اصلا ندارم.ممنونم اگرراهنمایی بفرمایید.باسپاس.

  • چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۸:۲۲( 3 هفته پیش)
  • وضعیت : بسته شده

دکتر محمدحسین نجفی

  • جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۲۴( 3 هفته پیش)