کبد چرب - دیابت - فشار خون

بدون نام

مشاوره

سلام: کبد من چربه و قرص ریول گل 40 شبی 1عدد مصرف میکنم -وبرای قند شبی یک عدد متفورمین - و کلیه سمت راست کم کاره -فشار خون نرمال اما در شب وقت خواب ناگهان بالا میره برای کاهش آن از قرص کاپتوپریل یا ابغوره همراه آب لیمو استفاده می کنم . آیا لازم همیشه قرص فشار استفاده کنم . ؟ کبد چرب هم با توجه خوردن یکسال قرص ریول گل کمی بهتر شده آیا دارویی دیگه هم هست زودتر خوب بشه؟

  • پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲:۰۶( 4 ماه پیش)
  • وضعیت : بسته شده

دکتر محمدحسین نجفی

  • شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۱۲( 4 ماه پیش)

دکتر محمدحسین نجفی