• تصویر کاربرم. شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۱۲( 6 ماه پیش) مشاوره
    سلام: کبد من چربه و قرص ریول گل 40 شبی 1عدد مصرف میکنم -وبرای قند شبی یک عدد متفورمین - و کلیه سمت راست کم کاره -فشار خون نرمال اما در شب وقت خواب ناگهان بالا میره برای کاهش آن از قرص کاپتوپریل یا ابغوره همراه آب لیمو استفاده می کنم . آیا لازم همیشه قرص فشار استفاده کنم . ؟ کبد چرب هم با توجه خوردن یکسال قرص ریول گل کمی بهتر شده آیا دارویی دیگه هم هست زودتر خوب بشه؟
    1. تصویر کاربرشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۱۲( 6 ماه پیش)
    2. تصویر کاربرشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۱۲( 6 ماه پیش)