• تصویر کاربررضاآژ شنبه ۶ مرداد ۹۷( 4 ماه پیش) مشاوره
    سلام ۴۱ سال سن دارم .دوساله فشار خون دارم یک ساله با والزومیکس ۸۰کنترل شده ولی ضربان قلبم ۶۰ .الان باوجوداعلام سرطانزا بودن قرص والسارتان چه قرصی مصرف کنم؟
    آیا پروستات میتونه علت فشارخون باشه؟
    تشکر
    1. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفیشنبه ۶ مرداد ۹۷( 4 ماه پیش)