• تصویر کاربرنغمه جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۰۷( 4 ماه پیش) مشاوره
    سلام ۴۱ ساله هستم تا سه ماه پیش همیشه افت فشار داشتم الان سییتول ۱۰ تا ۱۲ اما دیاستول بین ۸/۵ تا ۹/۵ است ضربان قلبم هم همزمان بالا میرود .مشکل دیگه الان کلا بین سیستول ودیاستول کمتر از ۲ میباشد.
    1. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفیجمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۰۷( 4 ماه پیش)