• تصویر کاربرمحسن چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷ ۰۱:۱۱( 1 هفته پیش) مشاوره
  از اول سال لوزار میخورم وچندین ساله آسپیرین واستاتین میخورم فشارم را تقریبا هرروز کنترل میکردم خوب بود اما یکدفعه فشارم ۱۵/۹ شد وسه روزبرای اطمینان بستری شدم وبغیر از قرصهای قبلی کنکور۲۵ هم تجویز شده ولی هنوز فشارم بعضی اوقات بالا میره توصیه شمامیتونه برام موثر باشه ممنون میشوم راهنمائی بفرمائید
  1. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفیچهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷ ۰۱:۱۱( 1 هفته پیش)
   سلام
   هیدروکلرتیازید اضافه شود
   مقدور شد ببینمتون