تفسیر اکو قلب

بدون نام

مشاوره

در سوال قبل بنده فشار خونم با مصرف آب قند 13/10.5 شده بود که به اشتباه نوشته شده بود. تصویر اکو قلب رو جهت تفسیر حضورتان ارسال میکنم.

  • دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۰۷( 3 هفته پیش)
  • وضعیت : بسته شده

دکتر محمدحسین نجفی

  • سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ ۰۷:۵۰( 3 هفته پیش)