• تصویر کاربررضا چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷ ۰۱:۱۶( 1 هفته پیش) مشاوره
    من شربت متادون را در صبح و در عصر از الکل(مثلاً عرق یا ودکا، ویسکی) استفاده میکنم بعضی وقتها بعداز خواب چند ساعتی یا حتی فردا صبح روز بعد،دچار افزایش ناگهانی فشار خون میشوم.مثلا 22به12.دلیل آن چیست؟وتوصیه.لطفا
    1. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفیچهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷ ۰۱:۱۶( 1 هفته پیش)
      سلام دنبال دلیل نباشید
      درمان دارویی الزامی است