• تصویر کاربرحامد دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷ ۲۱:۰۱( 7 ماه پیش) مشاوره
    سلام
    بنده حدود ۳ سال به طور دائم سیگار مصرف می‌نمودم اما دوماه پیش به طورناگهانی دچار علامات پانیک عصبی شدم و هنگام مراجعه به بیمارستان فشارم ۱۷/۹ بود، انواع و اقسام آزمایشات و عکسبرداری‌ها رو انجام دادم، ازجمله اکوی قلبی و ... که هیچگونه مشکلی دیده نشد، بعدا هم هرروز که فشارمو چک کردم همون ۱۲/۸ بود. با این توضیح که سیگار رو هم ترک کردم. اما بعد از گذشت این مدت وقتی دوبار قلیان مصرف کردم دوباره فشارم بالا رفت، یکبار ۱۷ و یکبار دیگه ۱۴ که بلافاصله بعد از یکی دوساعت کاهش پیدا کرد. ضمنا این دوماه بنده دائما در پاهام احساس خستگی و کوفتگی هم میکنم که تقریبا کاهش پیدا کرده ولی قطع نشده. خواستم ببینم آیا بنده نیازی به داروی فشار دارم یا خیر؟ چون در مواقع عادی فشارم نرمال هست
    1. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفیدوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷ ۲۱:۰۱( 7 ماه پیش)
    2. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفیدوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷ ۲۱:۰۱( 7 ماه پیش)