دلیل سر درد در نیمی از سر سحرگاهانه

بدون نام

مشاوره

باسلام پدرم ۵۴سالشونه .ایشون ناحیه سمت چپ سرشون هفته ی پیش سحر گاه ساعت ۵ شدید به درد اومد فشار خون دارند .انتونول صد مصرف میکنند.
فشار گرفتیم گفتند خوبه.
قند ۱۲۷ بود.
ام ار آی
ام ار اِی
هر دو انجام دادند گفتند خوبه .
سی تی هم انجام دادند گفتند خوبه .
ولی اون روز یک بار حالش بهم خورد و استفراغ کرد .
هوشیاریشون خوب و بجا بود فقط خیلی سر درد داشتند فقط یک نیمه سمت چپ .مدام فشار میدادند و میگفتند سرم سرم.و رنگ صورت و پیشانی زرد شده بو .میتونید بهمون کمک کنید و دلیلش رو بگید.
دلیلش به

  • دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۰۷( 3 ماه پیش)
  • وضعیت : بسته شده

دکتر محمدحسین نجفی

  • دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷ ۲۲:۲۱( 2 ماه پیش)