مرور برچسب

فشارخون روپوش سفید

فشارخون روپوش سفید به مواردی از ثبت های فشارخون بالا گفته می شود که در مطب، کلینیک و یا بیمارستان اتفاق می افتد در حالی که در محیط خانه یا فضاهای دیگر، فشارخون نرمال یا در محدوده نرمال برای او ثبت می شود. امروزه فشارخون بالا، بسیار فراگیر شده است و جمعیت کثیری از مردم را درگیر خود کرده است.…
ادامه مطلب ...