از دکتر بپرسید

فشارخون - پرسش 425

  • تصویر کاربر ناهىد شنبه ۲۵ اسفند ۹۷( 11 ماه پیش) فشار خون بالا
    سلام بىمار فشارخونى هسى تم چندىن سال آتنولول مصرف مىکنم اخىرا زىاد سردرد دام .اختلاف فشار سىستول ودىاس تول زىاده14/6ىا 14/7اغلب تفاوت زىادى هست .درضمن بىمارى صرع هم دارم ودارو مصرف مىکنم .ولى اخىرا سردردا خىلى اذىت مىکنه.ممنون از راهنماىىتون
    1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی شنبه ۲۵ اسفند ۹۷( 11 ماه پیش)

به سیستم پرسش از دکتر محمد حسین نجفی متخصص فشار خون در تهران خوش آمدید. شما بیمار عزیز می توانید پرسش خود را از طریق پرسش و پاسخ دکتر مطرح و یا حتی فایل مدارک پزشکی خود را پیوست قرار دهید. همچنین برای مشاهده پرسش های شایع دیگر بیماران بر روی سوالات شایع را کلیک کنید.

 

12+