• تصویر کاربرشکری جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۰۹( 4 ماه پیش) مشاوره
    با سلام،
    بابای من۶۵ سالشه همیشه فشار خونش بالا بود تا ۲روز پیش که از بینیش ب شدت خون اومد، گفتن رگش پاره شده بیمارستان رفتیم باد گذاشتن اما هنوزم که هنوزه بند نیومده خونش، تو این ۲ سه روز خیلی خون از دست داده چکار باید بکنیم؟
    1. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفیجمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۰۹( 4 ماه پیش)