مرور برچسب

افت ناگهانی فشار خون

فشار خون پایین منجر به خونرسانی نامناسب و در نتیجه تحویل ناکافی اکسیژن و مواد مغذی به قلب، مغز، کلیه ها و سایر اندام ها می شود.این مسئله می تواند خسارت و آسیب جبران ناپذیری را ایجاد کند.فشار خون طبیعی چیست؟فشار خون طبیعی 120/80 میلیمتر جیوه است. برای فردی که همیشه فشار خون ثابتی مانند 12 روی 8…
ادامه مطلب ...