ویزیت آنلاین با دکتر محمدحسین نجفی
مرور برچسب

چه عواملی باعث افزایش فشارخون مینیم می شود

هنگامی که قلب خون را به شریان ها پمپ مى کند، خون را به سمت جلو تحت فشار قرار می دهد. پزشکان فشار خون سیستولیک و دیاستولیک را به عنوان راهی برای اندازه گیری نیرویی که توسط حرکت خون در دیواره های شریان ها اعمال می شود اندازه گیری می کنند.  چون قلب ضربان دارد، جریان خون از طریق شریان ها پایدار نیست…
ادامه مطلب ...