فشار خون نرمال برای سنین مختلف

اگر فشار خون نرمال نباشد، مشکلاتی برای بدن و دستگاه گردش خون ایجاد می‌شود. در این مقاله فشار خون نرمال برای آقایان و فشار نرمال برای خانمها به صورت جزئی در سنین مختلف بیان شده است.


فشار خون نرمال در سنین مختلف

فشار خون به نیرویی اشاره می کند که توسط گردش خون بر دیواره ی عروق خونی وارد می شود و یکی از نشانه های اصلی حیات است.

فشار خون همیشه به عنوان دو عدد مطرح می شود:

 1. فشار سیستولیک (زمانی که قلب می تپد)
 2. فشار دیاستولیک (زمانی که قلب آرام است)

هنگامی که اندازه گیری ها نوشته می شوند، فشار سیستولیک بر روی فشار دیاستولیک نوشته می شود.

فشار خون نرمال برای کودکان ( گروه سنی ۳ تا ۱۲ سال ) : فشار خون سیستولیک بین ۱۰۷ تا ۱۲۰ و فشار خون دیاستولیک بین ۶۹ تا ۸۰

فشار خون نرمال برای نوجوانان ( گروه سنی ۱۳ تا ۱۹ سال ) : فشار خون سیستولیک بین ۱۰۵ تا ۱۲۰ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۳ تا ۸۱

فشار خون نرمال برای گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۰۸ تا ۱۳۲ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۵ تا ۸۳

فشار خون نرمال برای گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۰۹ تا ۱۳۳ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۶ تا ۸۴

فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۰ تا ۱۳۴ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۷ تا ۸۵

فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۱ تا ۱۳۵ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۸ تا ۸۶

فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۲ تا ۱۳۷ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۹ تا ۸۷

فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۵ تا ۱۳۹ و فشار خون دیاستولیک بین ۸۰ تا ۸۸

فشار خون نرمال برای ۵۰ سال به بالا : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۶ تا ۱۴۲ و فشار خون دیاستولیک بین ۸۱ تا ۸۹

عدد فشار خون پایین

اگر فشارخون خیلی پایین باشد، فشار خون پایین یا هایپوتنشن نامیده می شود.

۱- عدد فشار خون پایین مرزی دیاستولیک ۶۰ سیستولیک ۹۰
۲- عدد فشار خون خیلی پایین دیاستولیک ۴۰ سیستولیک ۶۰
۳- عدد فشار خون پایین خطرناک دیاستولیک ۳۳ سیستولیک ۵۰

جدول فشار خون نرمال در سنین مختلف

سن فشار خون نرمال برای خانمها فشار خون نرمال برای آقایان
۱-۲ ۸۰/۳۴ – ۱۲۰/۷۵ ۸۳/۳۸ – ۱۱۷/۷۶
۳ ۱۰۰/۵۹ ۱۰۰/۶۱
۴ ۱۰۲/۶۲ ۱۰۱/۶۴
۵ ۱۰۴/۶۵ ۱۰۳/۶۶
۶ ۱۰۵/۶۸ ۱۰۴/۶۸
۷ ۱۰۶/۷۰ ۱۰۶/۶۹
۸ ۱۰۷/۷۱ ۱۰۸/۷۱
۹ ۱۰۹/۷۲ ۱۱۰/۷۲
۱۰ ۱۱۱/۷۳ ۱۱۲/۷۳
۱۱ ۱۱۳/۷۴ ۱۱۴/۷۴
۱۲ ۱۱۵/۷۴ ۱۱۶/۷۵
۱۳ ۱۱۷/۷۵ ۱۱۷/۷۶
۱۴ ۱۲۰/۷۵ ۱۱۹/۷۷
۱۵ ۱۲۰/۷۶ ۱۲۰/۷۸
۱۶ ۱۲۰/۷۸ ۱۲۰/۷۸
۱۷ ۱۲۰/۸۰ ۱۲۰/۷۸
۱۸ ۱۲۰/۸۰ ۱۲۰/۸۰
۱۹-۲۴ ۱۲۰/۷۹ ۱۲۰/۷۹
۲۵-۲۹ ۱۲۰/۸۰ ۱۲۱/۸۰
۳۰-۳۵ ۱۲۲/۸۱ ۱۲۳/۸۲
۳۶-۳۹ ۱۲۳/۸۲ ۱۲۴/۸۳
۴۰-۴۵ ۱۲۴/۸۳ ۱۲۵/۸۳
۴۶-۴۹ ۱۲۶/۸۴ ۱۲۷/۸۴
۵۰-۵۵ ۱۲۹/۸۵ ۱۲۸/۸۵
۵۶-۵۹ ۱۳۰/۸۶ ۱۳۱/۸۷
۶۰+ ۱۳۴/۸۴

۱۳۵/۸۸

 

محدوده فشار نرمال در نوزادان و کودکان

تغییرات فشار خون در دوران کودکی و نوزادی نادر است. بیماری کلیوی یا دیابت می تواند منجر به بالا رفتن فشار خون در کودکان شوند. تعیین محدوده فشار خون نرمال در کودکان کمی پیچیده است. زیرا این محدوده به اندازه و سن کودک بستگی دارد.

اگر فشار خون کودک از ۹۰ درصد از کودکان هم سن و هم اندازه خود بالاتر باشد به آن پرفشاری خون گفته می شود، و اگر از ۹۵ درصد کودکان مشابه بالاتر بود به آن فشار خون بالا گفته می شود.

فشار خون نرمال در نوجوانان

همه ما می دانیم که با بالا رفتن سن به طور طبیعی فشار خون بالا می رود. اما تعجب نکنید زیرا محدوده فشار خون نرمال در همه ی نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان زیر ۱۲۰/۸۰ است. این دو عدد هر کدام مفهوم جداگانه ای دارند.

برای آشنایی بیشتر مقاله فشار خون سیستولیک و دیاستولیک چیست؟ را حتما مطالعه کنید.

عدد اول فشار خون سیستولیک است. این عدد نشان دهنده فشار خون در زمانی است که قلب در حال انقباض است. عدد دوم فشار خون دیاستولیک است و این عدد نشان دهنده فشار خون در زمانی است که قلب در حالت استراحت و بین انقباضات قرار دارد. اگر یکی از آن دو عدد بیش از حد بالا باشد، فشار خون نرمال نیست.

تاثیر قد و وزن بر میزان فشار خون

هر چه فرد بلند قدتر و سنگین‌ وزن‌تر باشد و همچنین سن بیشتری داشته باشد، به حداکثر فشار خون سیستولیک و فشار خون دیاستولیک نزدیک‌تر می‌شود.

برای مثال، در یک کودک خردسال، فشار خون سیستولیکِ ۸۰ میلی‌متر جیوه و فشار خون دیاستولیک ۵۰ میلی‌متر جیوه مناسب است، در حالیکه در یک فرد ۴۰ ساله، فشار خون ایده‌آل سیستولیکِ ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلی‌متر جیوه و فشار خون دیاستولیکِ۶۰ تا ۷۰ میلی‌متر جیوه خوب است.

 طبقه بندی فشار خون

طبقه بندی فشارخون

در این طبقه بندی آستانه فشارخون بدون در نظر گرفتن سایر عوامل خطر و بیماری های همراه، برای افراد بزرگسال ۱۸ سال و بالاتر تعیین شده است.

✳ فشار خون نرمال

فشار خون طبیعی برای سنین مختلف در حال استراحت کمتر از ۱۲۰/۸۰ میلیمتر جیوه است. یعنی در فشار خون نرمال، اگر فشار سیستول کمتر از ۱۲۰ و دیاستول کمتر از ۸۰ میلی متر جیوه باشد، بهترین فشار خون است.

✳ قبل از ابتلا به فشار خون

بین ۱۲۰-۱۳۹ و ۸۰-۹۰ است. یعنی فشار سیستول بین ۱۲۰ و ۱۳۹ و یا فشار دیاستول بین ۸۰ و ۹۰ میلی متر جیوه است. منظور مقدار فشار خونی است که ما بین مقدار طبیعی و مقدار فشار خون بالا قرار دارد.

✳ فشارخون پائین

زمانی رخ می دهد که فشار سیستول کمتر از ۹۰ میلیمتر جیوه باشد و فشار دیاستول هم پایین تر از ۶۰ میلیمتر جیوه باشد.

✳ فشارخون متوسط

بین ۱۴۰-۱۵۹ و ۹۰-۹۹ میلی متر جیوه است. یعنی فشار سیستول بین ۱۴۰ تا ۱۵۹ و یا فشار دیاستول بین ۹۰ تا ۹۹ میلی متر جیوه است. اگر فقط فشار سیستول یا فقط فشار دیاستول در این حد باشد، باز هم فشارخون بالای مرحله یک محسوب می شوند. در این باره می توانید مقاله درمان فشار خون را مطالعه کنید.

✳ فشار خون شدید

بیشتر از ۱۶۰ و ۱۰۰ میلیمتر جیوه است. یعنی فشار سیستول ۱۶۰ میلی متر جیوه و بیشتر و یا فشار دیاستول ۱۰۰ میلی متر جیوه و بیشتر است. اگر فقط فشار سیستول یا فقط فشار دیاستول در این حد باشد، باز هم فشارخون بالای مرحله دو محسوب می شوند.

فشار خون پایین گاهی نشانه ای از موارد جدی مثل شوک است که یک وضعیت تهدید کننده زندگی است. اگر فرد سرگیجه دارد یا احساس ضعف و بیحالی دارد و فشارخون وی هم کمتر از حد طبیعی است، باید با پزشک خود تماس بگیرد.

مطلب مرتبط: درمان فشار خون پایین با این ۹ راهکار ساده  

فشار خون نرمال بر اساس سن

فشار خون به نیرویی اشاره می کند که توسط گردش خون بر دیواره ی عروق خونی وارد می شود و یکی از نشانه های اصلی حیات است.

فشار خون همیشه به عنوان دو عدد مطرح می شود:

 1. فشار سیستولیک (زمانی که قلب می تپد)
 2. فشار دیاستولیک (زمانی که قلب آرام است)

هنگامی که اندازه گیری ها نوشته می شوند، فشار سیستولیک بر روی فشار دیاستولیک نوشته می شود.

فشار خون طبیعی بر اساس سن

فشار خون نرمال برای کودکان ( گروه سنی ۳ تا ۱۲ سال ) : فشار خون سیستولیک بین ۱۰۷ تا ۱۲۰ و فشار خون دیاستولیک بین ۶۹ تا ۸۰

فشار خون نرمال برای نوجوانان ( گروه سنی ۱۳ تا ۱۹ سال ) : فشار خون سیستولیک بین ۱۰۵ تا ۱۲۰ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۳ تا ۸۱

فشار خون نرمال برای گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۰۸ تا ۱۳۲ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۵ تا ۸۳

فشار خون نرمال برای گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۰۹ تا ۱۳۳ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۶ تا ۸۴

فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۰ تا ۱۳۴ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۷ تا ۸۵

فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۱ تا ۱۳۵ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۸ تا ۸۶

فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۲ تا ۱۳۷ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۹ تا ۸۷

فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۵ تا ۱۳۹ و فشار خون دیاستولیک بین ۸۰ تا ۸۸

فشار خون نرمال برای ۵۰ سال به بالا : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۶ تا ۱۴۲ و فشار خون دیاستولیک بین ۸۱ تا ۸۹

دکتر محمد حسین نجفی دکتر متخصص فشار خون در تهران

برای پرسش و پاسخ از دکتر روی لینک پرسش از دکتر کلیک کنید.

0

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر مژگان دوشنبه ۱۴ مرداد ۹۸( 1 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر من خانمی ۵۶ساله هستم و رژیم غذایی وسبک زندگی سالم را رعایت میکنم فشارخونم متغیر است وقتی شهرمان آمل هستم (یکی از شهرهای مازندران)فشارم حداکثر۱۳/۵روی۸/۹هست ولی زمانی که به ییلاق میروم(پلور نزدیکی تهران هست)فشارم۱۴/۳روی۹/۲ با۹/۵میشود که مجبور میشوم لوزار۲۵بخورم چون میترسم بالاتر برود ایا باید مرتب لوزار بخورم
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی دوشنبه ۱۴ مرداد ۹۸( 1 هفته پیش)
 • تصویر کاربر گلی دوشنبه ۱۴ مرداد ۹۸( 1 هفته پیش) مشاهده پرسش
  فشار خونم دو روزه روی ۹۸ بر ۵۴ هستش و حتی دیروز عصر ۸۶روی ۴۵ بود. عرق سرد. سر درد شدید و انقباضات گردنی .نفس کم آوردن و گیجی و ننگی و سر گیجه و سنگینی سر. به نظرتون به اورژانس مراجعه کنم یا آمبولانس و خبر کنم . ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی دوشنبه ۱۴ مرداد ۹۸( 1 هفته پیش)
 • تصویر کاربر نادر دوشنبه ۳۱ تیر ۹۸( 3 هفته پیش) مشاهده پرسش
  با عرض سلام و احترام.
  بنده 31 سال سن دارم و حدود 1 سال است که بنا به تشخیص پزشک درگیر بیماری panic attack هستم. نشانه های این بیماری با افزایش شدید فشار خون برای بنده همراه بود. مدتی تحت درمان دارویی و روانشناختی بودم و بهتر شدم. اما هنوز فشار خونم گاهی بالا میرود و در طول شبانه روز که فشار خود را چک میکنم اغلب به صورت (12 بر 6) ، (14،7)، (15 - 7)، (13-6) و البته نه صورت ریتم خاصی در اعداد میباشد.
  به نظر شما بنده باید درمان فشار خون داشته باشم یا دچار فشار خون بالا ناشی از بیماری پانیک هستم هنوز؟
  ممنون از وقتی که گذاشتید. موید باشید
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی دوشنبه ۳۱ تیر ۹۸( 3 هفته پیش)
 • تصویر کاربر شیدا یکشنبه ۳۰ تیر ۹۸( 3 هفته پیش) مشاهده پرسش
  خانم ۵۷ ساله بدون سابقه بیماری احساس کردم اکسیژن کمه فشارخونم را گرفتم ۹.۷ روی ۷۰۶ بودآیا مشکلی وجود دارد
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی یکشنبه ۳۰ تیر ۹۸( 3 هفته پیش)
   سلام خير
 • تصویر کاربر فرزانه شنبه ۲۲ تیر ۹۸( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با عرض سلام و ادب
  ۴۹ ساله و خانم هستم
  فشارم امروز ۱۳ روی ۹ بوده و بعد از ۵ دقیقه که دوباره گرفته شد همین عدد تکرار شد .
  ازنظر فشار خون در چه وضعیتی هستم
  سپاسگزارم
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی شنبه ۲۲ تیر ۹۸( 1 ماه پیش)
 • تصویر کاربر م شنبه ۲۲ تیر ۹۸( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  من ۴۵ ساله هستم فشار خونم بالای ۱۵ هست پزشک برام لوزارتان و متورال تجویز کرده که لوزارتان اصلا تاثیری برام نداره حتی یک درجه هم کم نمی کنه متورال بهتر جواب میده آیا روزی ۳تا متورال صبح و ظهر و شب بخورم مشکلی پیش نمیاد
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی شنبه ۲۲ تیر ۹۸( 1 ماه پیش)
 • تصویر کاربر مطهره دوشنبه ۱۰ تیر ۹۸( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید
  من امروز فشار خون گرفتم بهم گفتن 11/5 روی 8 پونزده سالمه میخوام بدونم خوبه یا نه
  بالاست یا پایین
  اونا بهم گفتن بالا ولی بعضی ها گفتن نرماله
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی دوشنبه ۱۰ تیر ۹۸( 1 ماه پیش)
 • تصویر کاربر زکریا چهارشنبه ۵ تیر ۹۸( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  اقای دکتر سلام من ۲۵ سالمه دیروز رفتم فشار گرفتم ۱۶روی ۱۰ بود اقای دکتر خیلی نگران شدم گفتن پیاده روی زیاد کردی هواشم گرمه به خاطر اینه چاق هم هستم امروز هم رفتم گرفتم ۱۴ روی ۹ بود سیگار هم میکشم لطفا راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی چهارشنبه ۵ تیر ۹۸( 1 ماه پیش)
 • تصویر کاربر فاطمه سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸( 3 ماه پیش) مشاهده پرسش
  باسلام وخسته نباشید .پسری دارم باوزن پنجاه وهشت کیلو وسن ۷ سال با توجه به اینکه پدرایشون جز ادمهای هست که بادقرص فشارش ردی ۱۶ میباشد همیشه چند باری فشارش پسرم را گرفتم وهمیشه ۱۳۷ بر روی۸۳باضربان قلب ۱۰۰ یا گاهی۱۱۰ بوده واین باعث نگرانی من شده لطفا با توجه به سابقه ژنتیکی فشار بالا ایا جای نگرانی هست .ممنون میشم من راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸( 3 ماه پیش)
   سلام
   حتما نیاز به کاهش وزن میباشد
 • تصویر کاربر شیرین سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸( 3 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقتتون بخیر دکتر جان
  ببخشید مادر من ۵۴ سال دارد و تقریبا میشه گفت نزدیک یکساله کف پاهاش خیلی داغ میکنه اونقدر اذیتش میکنه که شبها نمیتونه بخوابه فشار خون و تیروئد داره و چاق هم هست .
  از چه غذاهایی باید پرهیز کنه تا درست بشه؟
  خیلی عذابم میده این موضوع لطفا راهنماییم کنین.
  با تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸( 3 ماه پیش)
   سلام با همکار متخصص داخلی مشورت کنید
درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر