فشار خون نرمال برای سنین مختلف

اگر فشار خون نرمال نباشد، مشکلاتی برای بدن و دستگاه گردش خون ایجاد می‌شود. در این مقاله فشار خون نرمال برای آقایان و فشار نرمال برای خانمها به صورت جزئی در سنین مختلف بیان شده است.


فشار خون نرمال در سنین مختلف

فشار خون به نیرویی اشاره می کند که توسط گردش خون بر دیواره ی عروق خونی وارد می شود و یکی از نشانه های اصلی حیات است.

فشار خون همیشه به عنوان دو عدد مطرح می شود:

 1. فشار سیستولیک (زمانی که قلب می تپد)
 2. فشار دیاستولیک (زمانی که قلب آرام است)

هنگامی که اندازه گیری ها نوشته می شوند، فشار سیستولیک بر روی فشار دیاستولیک نوشته می شود.

فشار نرمال چند است؟

فشار خون نرمال برای کودکان ( گروه سنی ۳ تا ۱۲ سال ) : فشار خون سیستولیک بین ۱۰۷ تا ۱۲۰ و فشار خون دیاستولیک بین ۶۹ تا ۸۰

فشار خون نرمال برای نوجوانان ( گروه سنی ۱۳ تا ۱۹ سال ) : فشار خون سیستولیک بین ۱۰۵ تا ۱۲۰ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۳ تا ۸۱

فشار خون نرمال برای گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۰۸ تا ۱۳۲ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۵ تا ۸۳

فشار خون نرمال برای گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۰۹ تا ۱۳۳ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۶ تا ۸۴

فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۰ تا ۱۳۴ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۷ تا ۸۵

فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۱ تا ۱۳۵ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۸ تا ۸۶

فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۲ تا ۱۳۷ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۹ تا ۸۷

فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۵ تا ۱۳۹ و فشار خون دیاستولیک بین ۸۰ تا ۸۸

فشار خون نرمال برای ۵۰ سال به بالا : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۶ تا ۱۴۲ و فشار خون دیاستولیک بین ۸۱ تا ۸۹

عدد فشار خون پایین

اگر فشارخون خیلی پایین باشد، فشار خون پایین یا هایپوتنشن نامیده می شود.

۱- عدد فشار خون پایین مرزی دیاستولیک ۶۰ سیستولیک ۹۰
۲- عدد فشار خون خیلی پایین دیاستولیک ۴۰ سیستولیک ۶۰
۳- عدد فشار خون پایین خطرناک دیاستولیک ۳۳ سیستولیک ۵۰

جدول فشار خون نرمال در سنین مختلف

سنفشار خون نرمال برای خانمهافشار خون نرمال برای آقایان
۱-۲۸۰/۳۴ – ۱۲۰/۷۵۸۳/۳۸ – ۱۱۷/۷۶
۳۱۰۰/۵۹۱۰۰/۶۱
۴۱۰۲/۶۲۱۰۱/۶۴
۵۱۰۴/۶۵۱۰۳/۶۶
۶۱۰۵/۶۸۱۰۴/۶۸
۷۱۰۶/۷۰۱۰۶/۶۹
۸۱۰۷/۷۱۱۰۸/۷۱
۹۱۰۹/۷۲۱۱۰/۷۲
۱۰۱۱۱/۷۳۱۱۲/۷۳
۱۱۱۱۳/۷۴۱۱۴/۷۴
۱۲۱۱۵/۷۴۱۱۶/۷۵
۱۳۱۱۷/۷۵۱۱۷/۷۶
۱۴۱۲۰/۷۵۱۱۹/۷۷
۱۵۱۲۰/۷۶۱۲۰/۷۸
۱۶۱۲۰/۷۸۱۲۰/۷۸
۱۷۱۲۰/۸۰۱۲۰/۷۸
۱۸۱۲۰/۸۰۱۲۰/۸۰
۱۹-۲۴۱۲۰/۷۹۱۲۰/۷۹
۲۵-۲۹۱۲۰/۸۰۱۲۱/۸۰
۳۰-۳۵۱۲۲/۸۱۱۲۳/۸۲
۳۶-۳۹۱۲۳/۸۲۱۲۴/۸۳
۴۰-۴۵۱۲۴/۸۳۱۲۵/۸۳
۴۶-۴۹۱۲۶/۸۴۱۲۷/۸۴
۵۰-۵۵۱۲۹/۸۵۱۲۸/۸۵
۵۶-۵۹۱۳۰/۸۶۱۳۱/۸۷
۶۰+۱۳۴/۸۴

۱۳۵/۸۸

 

محدوده فشار نرمال در نوزادان و کودکان

تغییرات فشار خون در دوران کودکی و نوزادی نادر است. بیماری کلیوی یا دیابت می تواند منجر به بالا رفتن فشار خون در کودکان شوند. تعیین محدوده فشار خون نرمال در کودکان کمی پیچیده است. زیرا این محدوده به اندازه و سن کودک بستگی دارد.

اگر فشار خون کودک از ۹۰ درصد از کودکان هم سن و هم اندازه خود بالاتر باشد به آن پرفشاری خون گفته می شود، و اگر از ۹۵ درصد کودکان مشابه بالاتر بود به آن فشار خون بالا گفته می شود.

فشار خون نرمال در نوجوانان

همه ما می دانیم که با بالا رفتن سن به طور طبیعی فشار خون بالا می رود. اما تعجب نکنید زیرا محدوده فشار خون نرمال در همه ی نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان زیر ۱۲۰/۸۰ است. این دو عدد هر کدام مفهوم جداگانه ای دارند.

برای آشنایی بیشتر مقاله فشار خون سیستولیک و دیاستولیک چیست؟ را حتما مطالعه کنید.

عدد اول فشار خون سیستولیک است. این عدد نشان دهنده فشار خون در زمانی است که قلب در حال انقباض است. عدد دوم فشار خون دیاستولیک است و این عدد نشان دهنده فشار خون در زمانی است که قلب در حالت استراحت و بین انقباضات قرار دارد. اگر یکی از آن دو عدد بیش از حد بالا باشد، فشار خون نرمال نیست.

تاثیر قد و وزن بر میزان فشار خون

هر چه فرد بلند قدتر و سنگین‌ وزن‌تر باشد و همچنین سن بیشتری داشته باشد، به حداکثر فشار خون سیستولیک و فشار خون دیاستولیک نزدیک‌تر می‌شود.

برای مثال، در یک کودک خردسال، فشار خون سیستولیکِ ۸۰ میلی‌متر جیوه و فشار خون دیاستولیک ۵۰ میلی‌متر جیوه مناسب است، در حالیکه در یک فرد ۴۰ ساله، فشار خون ایده‌آل سیستولیکِ ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلی‌متر جیوه و فشار خون دیاستولیکِ۶۰ تا ۷۰ میلی‌متر جیوه خوب است.

 طبقه بندی فشار خون

طبقه بندی فشارخون

در این طبقه بندی آستانه فشارخون بدون در نظر گرفتن سایر عوامل خطر و بیماری های همراه، برای افراد بزرگسال ۱۸ سال و بالاتر تعیین شده است.

✳ فشار خون نرمال

فشار خون طبیعی برای سنین مختلف در حال استراحت کمتر از ۱۲۰/۸۰ میلیمتر جیوه است. یعنی در فشار خون نرمال، اگر فشار سیستول کمتر از ۱۲۰ و دیاستول کمتر از ۸۰ میلی متر جیوه باشد، بهترین فشار خون است.

✳ قبل از ابتلا به فشار خون

بین ۱۲۰-۱۳۹ و ۸۰-۹۰ است. یعنی فشار سیستول بین ۱۲۰ و ۱۳۹ و یا فشار دیاستول بین ۸۰ و ۹۰ میلی متر جیوه است. منظور مقدار فشار خونی است که ما بین مقدار طبیعی و مقدار فشار خون بالا قرار دارد.

✳ فشارخون پائین

زمانی رخ می دهد که فشار سیستول کمتر از ۹۰ میلیمتر جیوه باشد و فشار دیاستول هم پایین تر از ۶۰ میلیمتر جیوه باشد.

✳ فشارخون متوسط

بین ۱۴۰-۱۵۹ و ۹۰-۹۹ میلی متر جیوه است. یعنی فشار سیستول بین ۱۴۰ تا ۱۵۹ و یا فشار دیاستول بین ۹۰ تا ۹۹ میلی متر جیوه است. اگر فقط فشار سیستول یا فقط فشار دیاستول در این حد باشد، باز هم فشارخون بالای مرحله یک محسوب می شوند. در این باره می توانید مقاله درمان فشار خون را مطالعه کنید.

✳ فشار خون شدید

بیشتر از ۱۶۰ و ۱۰۰ میلیمتر جیوه است. یعنی فشار سیستول ۱۶۰ میلی متر جیوه و بیشتر و یا فشار دیاستول ۱۰۰ میلی متر جیوه و بیشتر است. اگر فقط فشار سیستول یا فقط فشار دیاستول در این حد باشد، باز هم فشارخون بالای مرحله دو محسوب می شوند.

فشار خون پایین گاهی نشانه ای از موارد جدی مثل شوک است که یک وضعیت تهدید کننده زندگی است. اگر فرد سرگیجه دارد یا احساس ضعف و بیحالی دارد و فشارخون وی هم کمتر از حد طبیعی است، باید با پزشک خود تماس بگیرد.

مطلب مرتبط: درمان فشار خون پایین با این ۹ راهکار ساده  

فشار خون نرمال در سنین مختلف

فشار خون به نیرویی اشاره می کند که توسط گردش خون بر دیواره ی عروق خونی وارد می شود و یکی از نشانه های اصلی حیات است.

فشار خون همیشه به عنوان دو عدد مطرح می شود:

 1. فشار سیستولیک (زمانی که قلب می تپد)
 2. فشار دیاستولیک (زمانی که قلب آرام است)

هنگامی که اندازه گیری ها نوشته می شوند، فشار سیستولیک بر روی فشار دیاستولیک نوشته می شود.

✔ فشار خون طبیعی بر اساس سن

فشار خون نرمال برای کودکان ( گروه سنی ۳ تا ۱۲ سال ) : فشار خون سیستولیک بین ۱۰۷ تا ۱۲۰ و فشار خون دیاستولیک بین ۶۹ تا ۸۰

فشار خون نرمال برای نوجوانان ( گروه سنی ۱۳ تا ۱۹ سال ) : فشار خون سیستولیک بین ۱۰۵ تا ۱۲۰ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۳ تا ۸۱

فشار خون نرمال برای گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۰۸ تا ۱۳۲ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۵ تا ۸۳

فشار خون نرمال برای گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۰۹ تا ۱۳۳ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۶ تا ۸۴

فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۰ تا ۱۳۴ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۷ تا ۸۵

فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۱ تا ۱۳۵ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۸ تا ۸۶

فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۲ تا ۱۳۷ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۹ تا ۸۷

فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ سال : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۵ تا ۱۳۹ و فشار خون دیاستولیک بین ۸۰ تا ۸۸

فشار خون نرمال برای ۵۰ سال به بالا : فشار خون سیستولیک بین ۱۱۶ تا ۱۴۲ و فشار خون دیاستولیک بین ۸۱ تا ۸۹

عدد فشار خون پایین

اگر فشار خون خیلی پایین باشد، فشار خون پایین یا هایپوتنشن نامیده می شود.

۱- عدد فشار خون پایین مرزی دیاستولیک ۶۰ سیستولیک ۹۰
۲- عدد فشار خون خیلی پایین دیاستولیک ۴۰ سیستولیک ۶۰
۳- عدد فشار خون پایین خطرناک دیاستولیک ۳۳ سیستولیک ۵۰

دکتر محمد حسین نجفی دکتر متخصص فشار خون در تهران

برای پرسش و پاسخ از دکتر روی لینک پرسش از دکتر کلیک کنید.

0

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربرفاطمه سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  باسلام وخسته نباشید .پسری دارم باوزن پنجاه وهشت کیلو وسن ۷ سال با توجه به اینکه پدرایشون جز ادمهای هست که بادقرص فشارش ردی ۱۶ میباشد همیشه چند باری فشارش پسرم را گرفتم وهمیشه ۱۳۷ بر روی۸۳باضربان قلب ۱۰۰ یا گاهی۱۱۰ بوده واین باعث نگرانی من شده لطفا با توجه به سابقه ژنتیکی فشار بالا ایا جای نگرانی هست .ممنون میشم من راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفیسه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸( 1 ماه پیش)
   سلام
   حتما نیاز به کاهش وزن میباشد
 • تصویر کاربرشیرین سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقتتون بخیر دکتر جان
  ببخشید مادر من ۵۴ سال دارد و تقریبا میشه گفت نزدیک یکساله کف پاهاش خیلی داغ میکنه اونقدر اذیتش میکنه که شبها نمیتونه بخوابه فشار خون و تیروئد داره و چاق هم هست .
  از چه غذاهایی باید پرهیز کنه تا درست بشه؟
  خیلی عذابم میده این موضوع لطفا راهنماییم کنین.
  با تشکر
  1. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفیسه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸( 1 ماه پیش)
   سلام با همکار متخصص داخلی مشورت کنید
 • تصویر کاربرمحمدزاده شنبه ۷ اردیبهشت ۹۸( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام بنده ۴۷سال دارم قد۱۸۲ وزن ۱۰۲ فشار خون دارم فشار نرمان برای بنده چقدر است؟ متشکرم
  1. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفیشنبه ۷ اردیبهشت ۹۸( 1 ماه پیش)
 • تصویر کاربررسول یکشنبه ۱ اردیبهشت ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر ، در محل کار ( در دریا) دو بار با فاصله ی چند روز فشارم تا ۱۶ رفت(خواب بسیار کمی داشتم و استرس زیاد ) و پس از اون به ۱۴ هم نرسید ، نتیجه ی هولتر فشار رو هم به پیوست ارسال کردم ، در آزمایش خون هم میزان اسید اوریک ٨.۵ بود و کلسترول کل هم ۱۹۹ و ۱۴۳ LDL و 17.1 HGB و 50 HCT ، آیا نیازی به مصرف دارو هست
  1. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفییکشنبه ۱ اردیبهشت ۹۸( 2 ماه پیش)
   با اين هولتر دارو لازم نيست
 • تصویر کاربررسول یکشنبه ۱ اردیبهشت ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر ، در محل کار ( در دریا) دو بار با فاصله ی چند روز فشارم تا ۱۶ رفت(خواب بسیار کمی داشتم و استرس زیاد ) و پس از اون به ۱۴ هم نرسید ، نتیجه ی هولتر فشار رو هم به پیوست ارسال کردم ، در آزمایش خون هم میزان اسید اوریک ٨.۵ بود و کلسترول کل هم ۱۹۹ و ۱۴۳ LDL و 17.1 HGB و 50 HCT ، آیا نیازی به مصرف دارو هست
  1. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفییکشنبه ۱ اردیبهشت ۹۸( 2 ماه پیش)
   تكراري
 • تصویر کاربرانديشه یکشنبه ۲۶ اسفند ۹۷( 3 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقت بخير.مادرم٦٠سالشونه حدود دوساله مبتلا به تيروييد پركارشدن وتحت درمان .فشار خون دارن دكتر براشون قرص لوزار تجويز كرده صبح وشب يك عدد ولي همچنان فشار بالاست در صورت امكان راهنمايي بفرماييد متشكرم
  1. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفییکشنبه ۲۶ اسفند ۹۷( 3 ماه پیش)
   سلام املودیپین به دارو اضافه شود
 • تصویر کاربربختیار شنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 3 ماه پیش) مشاهده پرسش
  چندین سال هست که با کوچکترین کم خوابی بدنم به شدت احساس گرما میکند و رنگ پوستم سیاه میشود و عصبی میشوم که فشارم تا ۱۴روی ۶میرود که با خوابیدن ظهر تاحد قبول درست میشود علت چیست
  1. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفیشنبه ۱۱ اسفند ۹۷( 3 ماه پیش)
 • تصویر کاربرمشهدی پنجشنبه ۲۰ دی ۹۷( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وخداقوت
  خانمم48 ساله است درسال73 دکتربلوریان دریچه قلب ایشان را ترمیم کردند حالا با تشخیص پزشک اکو ونوار به بزرگی دهلیز مبتلا شده اندوزالربان20ولانوکسین25مصرف میکنندلطف بفرمائید که راه درمان قطعی دارد یابایددائم دارو مصرف کنند
  متشکرم دعاگوی شماریم ازکنارمرقد امام هشتم
  1. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفیپنجشنبه ۲۰ دی ۹۷( 5 ماه پیش)
 • تصویر کاربرلادن یکشنبه ۴ آذر ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام. پدر من با سن ۷۵ سال مدتی پیش فشار خونشون بالا رفت و از اون به بعد با مراجعه به دکتر قرص امیلودیپین ۵ رو شروع کردن به مصرف و الان تقریبا ا ساله که مصرف میکنند هر روز فشار خون رو اندازه میگیرم معمولا ۱۳.۵ روی ۷ هست . ایا به نظر شما خوبه ؟ یا احتیاج به داروی جدید هست ؟؟ با تشکر
  1. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفییکشنبه ۴ آذر ۹۷( 6 ماه پیش)
   سلام خوبه
   دارو رو تغيير ندين
درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر