فشار خون نرمال برای سنین مختلف

اگر فشار خون نرمال نباشد، مشکلاتی برای بدن و دستگاه گردش خون ایجاد می‌شود. در این مقاله فشار خون نرمال برای آقایان و فشار نرمال برای خانمها به صورت جزئی در سنین مختلف بیان شده است.


فشار خون نرمال در سنین مختلف

فشار خون به نیرویی اشاره می کند که توسط گردش خون بر دیواره ی عروق خونی وارد می شود و یکی از نشانه های اصلی حیات است.

فشار خون همیشه به عنوان دو عدد مطرح می شود:

 1. فشار سیستولیک (زمانی که قلب می تپد)
 2. فشار دیاستولیک (زمانی که قلب آرام است)

هنگامی که اندازه گیری ها نوشته می شوند، فشار سیستولیک بر روی فشار دیاستولیک نوشته می شود.

فشار خون نرمال برای کودکان ( گروه سنی ۳ تا ۱۲ سال )

فشار خون سیستولیک بین ۱۰۷ تا ۱۲۰ و فشار خون دیاستولیک بین ۶۹ تا ۸۰


فشار خون نرمال برای نوجوانان ( گروه سنی ۱۳ تا ۱۹ سال )

فشار خون سیستولیک بین ۱۰۵ تا ۱۲۰ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۳ تا ۸۱


فشار خون نرمال برای گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال

فشار خون سیستولیک بین ۱۰۸ تا ۱۳۲ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۵ تا ۸۳


فشار خون نرمال برای گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال

فشار خون سیستولیک بین ۱۰۹ تا ۱۳۳ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۶ تا ۸۴


فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال

فشار خون سیستولیک بین ۱۱۰ تا ۱۳۴ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۷ تا ۸۵


فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال

فشار خون سیستولیک بین ۱۱۱ تا ۱۳۵ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۸ تا ۸۶


فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ سال

فشار خون سیستولیک بین ۱۱۲ تا ۱۳۷ و فشار خون دیاستولیک بین ۷۹ تا ۸۷


فشار خون نرمال برای  گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ سال

فشار خون سیستولیک بین ۱۱۵ تا ۱۳۹ و فشار خون دیاستولیک بین ۸۰ تا ۸۸


فشار خون نرمال در سالمندان برای ۵۰ سال به بالا

فشار خون سیستولیک بین ۱۱۶ تا ۱۴۲ و فشار خون دیاستولیک بین ۸۱ تا ۸۹

عدد فشار خون پایین

اگر فشارخون خیلی پایین باشد، فشار خون پایین یا هایپوتنشن نامیده می شود.

۱- عدد فشار خون پایین مرزی دیاستولیک ۶۰ سیستولیک ۹۰
۲- عدد فشار خون خیلی پایین دیاستولیک ۴۰ سیستولیک ۶۰
۳- عدد فشار خون پایین خطرناک دیاستولیک ۳۳ سیستولیک ۵۰

جدول فشار خون نرمال در سنین مختلف

سن

فشار خون نرمال برای خانمها

فشار خون نرمال برای آقایان

۱-۲ ۸۰/۳۴ – ۱۲۰/۷۵ ۸۳/۳۸ – ۱۱۷/۷۶
۳ ۱۰۰/۵۹ ۱۰۰/۶۱
۴ ۱۰۲/۶۲ ۱۰۱/۶۴
۵ ۱۰۴/۶۵ ۱۰۳/۶۶
۶ ۱۰۵/۶۸ ۱۰۴/۶۸
۷ ۱۰۶/۷۰ ۱۰۶/۶۹
۸ ۱۰۷/۷۱ ۱۰۸/۷۱
۹ ۱۰۹/۷۲ ۱۱۰/۷۲
۱۰ ۱۱۱/۷۳ ۱۱۲/۷۳
۱۱ ۱۱۳/۷۴ ۱۱۴/۷۴
۱۲ ۱۱۵/۷۴ ۱۱۶/۷۵
۱۳ ۱۱۷/۷۵ ۱۱۷/۷۶
۱۴ ۱۲۰/۷۵ ۱۱۹/۷۷
۱۵ ۱۲۰/۷۶ ۱۲۰/۷۸
۱۶ ۱۲۰/۷۸ ۱۲۰/۷۸
۱۷ ۱۲۰/۸۰ ۱۲۰/۷۸
۱۸ ۱۲۰/۸۰ ۱۲۰/۸۰
۱۹-۲۴ ۱۲۰/۷۹ ۱۲۰/۷۹
۲۵-۲۹ ۱۲۰/۸۰ ۱۲۱/۸۰
۳۰-۳۵ ۱۲۲/۸۱ ۱۲۳/۸۲
۳۶-۳۹ ۱۲۳/۸۲ ۱۲۴/۸۳
۴۰-۴۵ ۱۲۴/۸۳ ۱۲۵/۸۳
۴۶-۴۹ ۱۲۶/۸۴ ۱۲۷/۸۴
۵۰-۵۵ ۱۲۹/۸۵ ۱۲۸/۸۵
۵۶-۵۹ ۱۳۰/۸۶ ۱۳۱/۸۷
۶۰+ ۱۳۴/۸۴

۱۳۵/۸۸

 

محدوده فشار نرمال در نوزادان و کودکان

تغییرات فشار خون در دوران کودکی و نوزادی نادر است. بیماری کلیوی یا دیابت می تواند منجر به بالا رفتن فشار خون در کودکان شوند. تعیین محدوده فشار خون نرمال در کودکان کمی پیچیده است. زیرا این محدوده به اندازه و سن کودک بستگی دارد.

اگر فشار خون کودک از ۹۰ درصد از کودکان هم سن و هم اندازه خود بالاتر باشد به آن پرفشاری خون گفته می شود، و اگر از ۹۵ درصد کودکان مشابه بالاتر بود به آن فشار خون بالا گفته می شود.

آیا می دانید بهترین روش برای درمان فشار خون بالا چیست؟ برای کسب اغطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

درمان فشار خون بالا

فشار خون نرمال در نوجوانان

همه ما می دانیم که با بالا رفتن سن به طور طبیعی فشار خون بالا می رود. اما تعجب نکنید زیرا محدوده فشار خون نرمال در همه ی نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان زیر ۱۲۰/۸۰ است. این دو عدد هر کدام مفهوم جداگانه ای دارند.

برای آشنایی بیشتر مقاله فشار خون سیستولیک و دیاستولیک چیست؟ را حتما مطالعه کنید.

عدد اول فشار خون سیستولیک است. این عدد نشان دهنده فشار خون در زمانی است که قلب در حال انقباض است. عدد دوم فشار خون دیاستولیک است و این عدد نشان دهنده فشار خون در زمانی است که قلب در حالت استراحت و بین انقباضات قرار دارد. اگر یکی از آن دو عدد بیش از حد بالا باشد، فشار خون نرمال نیست.

تاثیر قد و وزن بر میزان فشار خون

هر چه فرد بلند قدتر و سنگین‌ وزن‌تر باشد و همچنین سن بیشتری داشته باشد، به حداکثر فشار خون سیستولیک و فشار خون دیاستولیک نزدیک‌تر می‌شود.

برای مثال، در یک کودک خردسال، فشار خون سیستولیکِ ۸۰ میلی‌متر جیوه و فشار خون دیاستولیک ۵۰ میلی‌متر جیوه مناسب است، در حالیکه در یک فرد ۴۰ ساله، فشار خون ایده‌آل سیستولیکِ ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلی‌متر جیوه و فشار خون دیاستولیکِ۶۰ تا ۷۰ میلی‌متر جیوه خوب است.

 طبقه بندی فشار خون

طبقه بندی فشارخون

در این طبقه بندی آستانه فشارخون بدون در نظر گرفتن سایر عوامل خطر و بیماری های همراه، برای افراد بزرگسال ۱۸ سال و بالاتر تعیین شده است.

✳ فشار خون نرمال

فشار خون طبیعی برای سنین مختلف در حال استراحت کمتر از ۱۲۰/۸۰ میلیمتر جیوه است. یعنی در فشار خون نرمال، اگر فشار سیستول کمتر از ۱۲۰ و دیاستول کمتر از ۸۰ میلی متر جیوه باشد، بهترین فشار خون است.

✳ قبل از ابتلا به فشار خون

بین ۱۲۰-۱۳۹ و ۸۰-۹۰ است. یعنی فشار سیستول بین ۱۲۰ و ۱۳۹ و یا فشار دیاستول بین ۸۰ و ۹۰ میلی متر جیوه است. منظور مقدار فشار خونی است که ما بین مقدار طبیعی و مقدار فشار خون بالا قرار دارد.

✳ فشارخون پائین

زمانی رخ می دهد که فشار سیستول کمتر از ۹۰ میلیمتر جیوه باشد و فشار دیاستول هم پایین تر از ۶۰ میلیمتر جیوه باشد.

✳ فشارخون متوسط

بین ۱۴۰-۱۵۹ و ۹۰-۹۹ میلی متر جیوه است. یعنی فشار سیستول بین ۱۴۰ تا ۱۵۹ و یا فشار دیاستول بین ۹۰ تا ۹۹ میلی متر جیوه است. اگر فقط فشار سیستول یا فقط فشار دیاستول در این حد باشد، باز هم فشارخون بالای مرحله یک محسوب می شوند. در این باره می توانید مقاله درمان فشار خون را مطالعه کنید.

✳ فشار خون شدید

بیشتر از ۱۶۰ و ۱۰۰ میلیمتر جیوه است. یعنی فشار سیستول ۱۶۰ میلی متر جیوه و بیشتر و یا فشار دیاستول ۱۰۰ میلی متر جیوه و بیشتر است. اگر فقط فشار سیستول یا فقط فشار دیاستول در این حد باشد، باز هم فشارخون بالای مرحله دو محسوب می شوند.

فشار خون پایین گاهی نشانه ای از موارد جدی مثل شوک است که یک وضعیت تهدید کننده زندگی است. اگر فرد سرگیجه دارد یا احساس ضعف و بیحالی دارد و فشارخون وی هم کمتر از حد طبیعی است، باید با پزشک خود تماس بگیرد.

مطلب مرتبط: درمان فشار خون پایین با این ۹ راهکار ساده  

دکتر محمد حسین نجفی دکتر متخصص فشار خون در تهران

برای پرسش و پاسخ از دکتر روی لینک پرسش از دکتر کلیک کنید.

2+

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر احسان جمعه ۱۹ مهر ۹۸( 5 روز پیش) مشاهده پرسش
  اخیرا در اندازه گیری فشار خونم به اعداد ۱۳ روی ۱۰ و یا مشابه بر می خورم. دو سوال داشتم از خدمتتون: ۱) آیا این اعداد نشانه فشار خون بالاست؟ و ۲) با توجه به سنم که ۳۹ سال است و با قد ۱۷۰ و وزن ۹۵ که دارم (اضافه وزن دارم). آیا کاهش وزن به پایین آمدن فشار کمک می کند؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی جمعه ۱۹ مهر ۹۸( 5 روز پیش)

   سلام

    

   قطعا کاهش وزن موثر است. برای تشخیص دقیق فشارخون نیاز به اخذ نوارقلب و بستن هولتر 24 ساعته ی فشارخون می باشد

 • تصویر کاربر محمدرضا جمعه ۱۹ مهر ۹۸( 5 روز پیش) مشاهده پرسش
  سلام روزتون بخیر جناب دکتر نجفی برای کمترل فشار خونم قرص والسارتان آملودیپین وتریامترن استفاده میکنم طی 20روز اخیر فشارم کمی بالاتر رفته و پاهایم متورم شده البته پای چپ محسوس نیست به دکترم مراجعه کردم وایشون قرص کنکور را جایگزین آملودیپین کرد در عوارض قرص کنکور دیدم تورم مچ پا هم هست ایرادی نداره کنکور رئ مصرف کنم؟ از راهنمایی تون سپاسگذارم
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی جمعه ۱۹ مهر ۹۸( 5 روز پیش)

   سلام

    

   به نظر تجویز مناسبی است. آملودیپین بیش تر باعث تورم اندام تحتانی می شودو قطع آن اقدام درستی بوده است

 • تصویر کاربر فلاح سه شنبه ۱۶ مهر ۹۸( 1 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام
  31سالمه فشار خونم 14روی11 است
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی سه شنبه ۱۶ مهر ۹۸( 1 هفته پیش)

   سلام

    

   لازم است ویزیت کامل شده و معاینه و نوارقلب و اکو انجام شود

 • تصویر کاربر مریم سه شنبه ۱۶ مهر ۹۸( 1 هفته پیش) مشاهده پرسش
  دخترم 27 سال دارد و تریزومی 21 هست چند روزی ست فشارش رو میگیرم خیلی پایین هست اغلب 8 روی 6 می باشد ایا مشکلی دارد چه کنم/ هیچ بیماری خاص از جمله ناراحتی قلبی هم خدا رو شکر ندارد/ نمی دونم این وضع طبیعیه یا نه
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی سه شنبه ۱۶ مهر ۹۸( 1 هفته پیش)

   سلام

    

   اگر اکو نکرده اند یک نوبت اکو شوند. هم چنین لطفا تغذیه ی مناسب داشته باشند.

 • تصویر کاربر حقی سه شنبه ۱۶ مهر ۹۸( 1 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام،اینجانب بطور ناگهانی دچار فشار خون بالا شده و از زمانی که دچار این مشکل شدم هر اتفاق ناخوش آیندی که هرچند بی اهمیت برایم اتفاق میفتد فشار خونم بالا رفته و دچار بی حالی،سردردی،بی حسی در صورت،مور مور شدن صورت میشوم لطفا راهنماییم بفرمایید ،خیلی ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی سه شنبه ۱۶ مهر ۹۸( 1 هفته پیش)

   سلام

    

   یک نوبت نوارقلب بگیرید و فعلاداروی لوزارتان 25 نصف قرص روزانه شروع کنید. بهتر است هولتر 24 ساعته نیز برای شما بسته شود

 • تصویر کاربر yas سه شنبه ۱۶ مهر ۹۸( 1 هفته پیش) مشاهده پرسش
  با عرض سلام و خسته نباشید ببخشید باز سوال می کنم ولی این حالت سرگیجه و ضعف و حالت تهوع و گاهأ تپش قلب معمولا بعد از خوردن غذا اتفاق می افته و اینکه قد من ۱۶۴ و وزنم ۵۲ کیلو هست بخاطر عدم تعادل چربی خوب و بد نیست؟و اینکه دو سال پیش دکتر به من ایمی پرامین هم دادند ولی من خیلی وقته که مصرف نمی کنم و پرانول ۱۰ رو هم هر موقع تپش قلب گرفتم مصرف می کنم باید هر روز مصرف کنم ؟یا هر موقع تپش قلب گرفتم؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی سه شنبه ۱۶ مهر ۹۸( 1 هفته پیش)

   سلام

    

   تعادل چربی خوب و بد ارتباطی به این حالات ندارد! فعلا روزانه پرانول 10 را مصرف کنید. با متخصص اعصاب خود در ارتباط باشید

 • تصویر کاربر زهرا جمعه ۱۲ مهر ۹۸( 1 هفته پیش) مشاهده پرسش
  باسلام مادرمن سردرد خیلی شدید میگیرن وفشارخونشون بین۱۳۰روی ۹۰یا۱۲۰روی ۸۰است بااینکه قرص لوزار۲۵ومتورال استفاده میکنن
  ایا این فشار بالا است باید قرص فشار عوض کنن زیر نظرپزشک.یکبارهم آنژیو انجام دادن
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی جمعه ۱۲ مهر ۹۸( 1 هفته پیش)

   سلام

    

   فشارخون 12 و 13 قاعدتا نمی تواند منشا سردردهای شدید باشد. ممکن است این سردردها علت دیگری داشته باشد. بهتر است با یک متخصص مغز و اعصاب برای بررسی علت این سردردها مشورت کنید

 • تصویر کاربر زهره جمعه ۱۲ مهر ۹۸( 1 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام و خدا قوت
  خانمی ۴۱ساله هستم مدت یک ماه و نیم هست که درقفسه سینه ام احساس درد دارم. فشارم ۱۱ روی ۶ یا ۹ روی ۶ و ضربانم متغییر هسن. بعضی شب ها بارتپش قلب از خواب بیدار میشم.به پزشک مراجعه کردم برام سونوگرافی از گواتر نوشت چون مبتلا به تیرویید کم کار هستم.پاسخ سالم بود.غدد لنفاوی گردن و زیر فکم گوله شده و درد میکنه.
  چه باید بکنم؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی جمعه ۱۲ مهر ۹۸( 1 هفته پیش)

   سلام

    

   با توجه به درد در قفسه ی سینه شما نیاز به ویزیت پزشک متخصص قلب و عروق دارید و بهتر است اکو و نوارقلب و تست ورزش دهید

 • تصویر کاربر yas جمعه ۱۲ مهر ۹۸( 1 هفته پیش) مشاهده پرسش
  با عرض سلام و خسته نباشید می خواستم بدونم این مشکل ممکن بخاطر چربی خون باشه چون عدد وی ال دی ال کلسترول من ۱۰.۲ هست.
  دفعه اول که حالم بد شد تپش قلب و لمسی پا و اینکه دستهام جمع شده بود و نمی تونستم باز کنم و وقتی به دکتر گفتم به من قرص پرانول ۱۰ و کلسیم و شربت تقویتی دادند،به نظر شما چه قرصی باید مصرف کنم یا اینکه لزومی نداره قرص مصرف کنم
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی جمعه ۱۲ مهر ۹۸( 1 هفته پیش)

   سلام

    

   مشکلی که می گویید ارتباطی به چربی ندارد و منشا عصبی دارد. داروهای مصرفی را ادامه دهید

 • تصویر کاربر سید سه شنبه ۹ مهر ۹۸( 2 هفته پیش) مشاهده پرسش
  امروز از صبح سرم احساس بی حسی شدید وسر بودن دارم فشارخونم روی 13روی1
  وچربی خونم 216 علتش چی میتونه باشه وچه کاری باید کرد
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی سه شنبه ۹ مهر ۹۸( 2 هفته پیش)

   سلام

    

   ممکن است به علت فشارخون بالا باشد. بهتر است نزد متخصص قلب ویزیت شده و نوار قلب و اکو گرفته شود

درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر