مرور برچسب

درمان کلسترول بالا

چربی که در خون وجود دارد، لیپید نامیده میشود. چربی خون با پروتئین پیوند میدهد، تا لیپوپروتئین ساخته شود. لیپوپروتئین انرژی بدن را تامین میکند، به همین دلیل برای سلول های بدن مهم هستند. انواع کلسترول سه نوع لیپوپروتئین (که کلسترول نیز نامیده میشوند) در بدن وجود دارند، که عبارتند از:…
ادامه مطلب ...