روش صحیح اندازه گیری فشار خون

فشار خون یکی از علائم حیاتی مهم است. با اندازه گیری فشار خون اطلاعات مهمی در مورد سلامتی بدست می آید. اندازه گیری فشار خون به وسیله دستگاه فشارسنج انجام میشود و شیوه ها و روشهای ظریفی دارد.

اندازه گیری فشار خون

فردی که فشار خون را اندازه می گیرد باید با روش صحیح اندازه گیری فشار خون آشنایی کامل داشته باشد؛ در غیر اینصورت یک اشتباه کوچک ممکن است به کسب اطلاعات ناصحیح درباره مقدار فشار خون اندازه گیری شده منجر شود.

فشارسنج جیوه ای

دستگاه فشارسنج جیوه ای یا عقربه ای

بخش های تشکیل دهنده دستگاه های فشارسنج:

 • کاف یا بازوبند
 • لوله های لاستیکی
 • دریچه و پیچ تنظیم هوا
 • مخزن جیوه
 • لوله شیشه ای

کاف یا بازوبند

کاف یک پوشش دو لایه از جنس پارچه و دراز است که خاصیت ارتجاعی نداشته و به دور بازو پیچیده می شود. بازوبند باید به اندازه کافی بلند باشد تا بطور کامل دور بازوی فرد را بگیرد.

اگر کیسه کاملاً دور بازو را نگیرد یا وسط کیسه دقیقاً روی شریان بازویی قرار نداشته باشد، ممکن است فشار اندازه گیری شده، فشار واقعی نباشد.

 مخزن جیوه

مخزن جیوه در انتهای دستگاه و داخل لوله شیشه ای قرار دارد و دارای یک پیچ تنظیم است که ورود و خروج جیوه را به داخل لوله شیشه ای تنظیم می کند. قبل از اندازه گیری فشار خون باید پیچ مخزن جیوه باز شود تا اجازه دهد جیوه به درون لوله راه یابد.

در زمانی که هیچ فشاری وجود ندارد سطح جیوه در لوله باید بر روی صفر باشد. پس از خاتمه اندازه گیری باید دستگاه را کج نمود تا جیوه درون لوله به سمت مخزن هدایت شود و سپس پیچ مخزن را بست تا در زمانی که از دستگاه استفاده نمی شود جیوه در لوله باقی نماند.

لوله شیشه ای

این لوله درون یک محفظه فلزی مدرج قرار دارد که برحسب میلیمتر جیوه و به فاصله های ۱۰ میلیمتر جیوه درجه بندی شده است. با باد کردن کیسه هوا، در صورتی که پیچ مخزن جیوه باز باشد، جیوه به درون لوله راه یافته و بالا میرود و با تخلیه باد کیسه هوا، سطح جیوه در لوله پایین می آید. میزان فشار را میتوان از روی سطح جیوه در لوله مدرج خواند. چون سطح جیوه به صورت هلالی در لوله قرار میگیرد،

برای خواندن میزان فشار خون باید بالاترین نقطه هلال جیوه در ستون را در نظر گرفت. در دستگاه عقربه ای به جای مخزن جیوه و لوله شیشه ای از یک نمایشگر عقربه ای استفاده شده است که با فنر کار میکند و بقیه قسمتهای آن مشابه دستگاه جیوه ای است.

نحوه اندازه گیری فشار خون با فشارسنج عقربه ای

ابتدا باید نبض را در قسمت روی آرنج پیدا کنید. اگر در پیدا کردن محل نبض مشکل دارید نگران نباشید در داخل کاف علامتی وجود دارد که زمان بستن کاف دور بازو به شما نشان می دهد گوشی پزشکی کجا باید قرار گیرد. پس از بستن کاف گوشی پزشکی را در گوش خود قرار داده و با فشار پمپ کاف را از هوا پر کنید.

بعد از پر شدن هوا در کاف به دقت به عقربه دستگاه فشارسنج نگاه کنید . با باز کردن پیچ پمپ لاستیکی زمانی که اولین صدا شنیده می شود فشار بالای فرد مشخص می شود که به آن فشار سیستولیک می گوییم.

زمانی که صدای نبض در حال قطع شدن بود فشار پایین یا فشار دیاستولیک فرد می باشد. بعد از خالی شدن کاف فشار دیاستول بر روی فشار سیستول را یاد داشت کنید . فشار خون نرمال در این قسمت ۱۲ روی ۸ می باشد.

فشارسنج عقربه ای

گوشی پزشکی

گوشی از سه قسمت تشکیل شده است :

۱- انتهای گوشی

۲- لوله های لاستیکی

۳- دیافراگم یا صفحه گوشی

گوشی پزشکی

شرایط اندازه گیری فشار خون

قبل از اندازه گیری فشار خون رعایت موارد زیر ضرورت دارد :

✅ حداقل نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشار خون، فرد معاینه شونده باید فعالیت شدید نداشته باشد؛ غذای سنگین، قهوه، الکل، دارو و نوشیدنی های محرک مصرف نکرده باشد و سیگار نکشیده باشد. ضمناً فرد نباید مدت طولانی (بیش از ۱۴ ساعت) ناشتا باشد.

✅  ۵ دقیقه قبل از اندازه گیری فشار خون، فرد معاینه شونده باید استراحت کامل داشته باشد.

✅  لباس فرد معاینه شونده باید سبک و آستین های لباس به اندازه کافی گشاد باشد تا وقتی آستین بالا زده می شود روی بازو فشار وارد نکند. اگر آستین تنگ باشد و روی بازو فشار آورد باید لباس را درآورد. آستین تنگ باعث اعمال فشار روی سرخرگ بازویی شده و در نتیجه بطور کاذب فشار خون پایینتر از آنچه هست خوانده میشود.

✅ اتاق معاینه باید ساکت و آرام و با دمایی مناسب باشد.

✅ از گفتگوهای مهیج و شوخی با فردی که فشار خون او اندازه گیری میشود، باید خودداری شود.

✅  فشار خون را میتوان در حالت نشسته، ایستاده و دراز کشیده اندازه گیری کرد.

✅  در اندازه گیری فشار خون بین دست راست و چپ ممکن است اختلاف مختصری وجود داشته باشد؛ اما بهتر است فشار خون در وضعیت نشسته و از دست راست اندازه گیری شود.

✅ اگر فشار خون فرد معاینه شونده در حالت نشسته اندازه گیری می شود باید پشت وی تکیه گاه مناسب داشته باشد.

✅ در حین اندازه گیری فشار خون ،دست فرد معاینه شونده نباید آویزان باشد و باید بر روی چیزی تکیه کند تا عضلات دست شل باشد. عضلات سفت و منقبض شده باعث می شود که فشار خون بطور کاذب بیش از اندازه واقعی نشان داده شود. بنابراین بازوی دست فرد چه در حالت نشسته، ایستاده و یا دراز کشیده باید در سطح قلب باشد و تکیه گاه مناسب داشته باشد. در حالت ایستاده می توان با یک دست بازوی دست فرد معاینه شونده را گرفت تا تکیه گاه ایجاد شود.

 اعداد فشار خون

صداهای کورتکوف (Korotkoff)

اندازه گیری فشار خون بر اساس شنیدن صداهای کورتکوف برنامه ریزی شده است؛ بنابراین شناخت این صداها ضروری است. در حین اندازه گیری فشار خون با باد کردن بازوبند و اعمال فشار روی سرخرگ بازویی، جریان خون در سرخرگ قطع میشود و زمانی که باد بازوبند تخلیه شود، فشار بازوبند روی سرخرگ بازویی کم شده و در نتیجه مجدداً خون به داخل سرخرگ جریان می یابد و از طرفی در قسمتی از سرخرگ که بطور نسبی فشرده شده، جریان گردابی پدید می آید. این دو فرآیند موجب پیدایش صداهای کورتکوف می شوند.

این صداها را می توان به مراحل مختلف زیر تقسیم نمود :

۱- در ابتدا صداهای ضربه زدن ضعیفی که واضح نیستند، ظاهر می شوند و به تدریج شدت آنها افزایش می یابد و قوی تر می گردند. با شنیدن این صداهاست که سطح فشار سیستولی مشخص می گردد.

۲- کم کم صداها ضعیف می شوند و ممکن است بصورت صدای غرغر یا شرشر درآید.

۳- مجدداً صداها واضح می شوند؛ اگر چه مشخص تر میگردند ولی هرگز کاملاً به شدت صدهای مرحله اول نمی رسند. صداهای مرحله دوم و سوم در اندازه گیری فشار خون مورد استفاده نیستند.

۴- دوباره صداهای واضح به طور ناگهانی کاهش می یابند و مثل صدای ملایم جریان هوا شنیده می شوند.

۵- در این مرحله تمام صداها بطور کامل قطع میشوند و از بین می روند و با قطع صدا، سطح فشار دیاستولی مشخص می گردد.

بنابراین صداهای کورتکوف از مرحله ظهور با صداهای ضعیف شروع می شوند که به تدریج قوی تر شده و کم کم صدها واضح تر و شدیدتر می شوند و در نهایت با ضعیف شدن ناگهانی، صداها ملایم تر شده و بعد کاملاً از بین می روند.

اندازه گیری فشار خون با دستگاه دیجیتال

اندازه گیری فشار خون با دستگاههای دیجیتالی

امروزه دستگاههای دیجیتالی اندازه گیری فشار خون در بازار موجود است. این دستگاهها شامل یک نوع بازوبند است که توسط لوله‌ای به قسمت الکترونیکی دستگاه وصل می‌شود. با فشار دادن دکمه‌ای روی قسمت دیجیتالی دستگاه ، بازوبند شروع به باد شدن می‌کند تا به یک سطح معینی برسد سپس بطور اتوماتیک باد آن می‌خوابد. در بازوبند یک گیرنده خاص الکترونیکی وجود دارد که نسبت به نبض حساس است و میزان فشار خون را روی صفحه نمایشگر نشان می‌دهد.

منبع: پزشکان بدون مرز، ghalb.ir، دانشنامه رشد

دکتر محمد حسین نجفی دکتر متخصص فشار خون در تهران

برای پرسش و پاسخ از دکتر روی لینک پرسش از دکتر کلیک کنید.

0

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر احسان پنجشنبه ۳۱ مرداد ۹۸( 3 هفته پیش) مشاهده پرسش
  میشه که بدون استفاده از استتسکوپ و با توجه به نوسانات عقربه و با استفاده از نبض مچ فشار خون رو اندازه گیری کرد؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی پنجشنبه ۳۱ مرداد ۹۸( 3 هفته پیش)

   سلام

    

   اندازه گیری فشارخون به این روش ممکن است ولی دقت آن پایین تر است و ممکن است نتایج به دست آمده از این طریق دقیق نباشند. ضمنا اندازه گیری فشارخون دیاستولیک از این طریق میسر نیست

 • تصویر کاربر رضا سه شنبه ۲۹ مرداد ۹۸( 3 هفته پیش) مشاهده پرسش
  با سلام دکتر جان مدتی است بدنم بسیار گرم میشود یا به اصطلاح گر میگرد البته بیشتر عصرها تا شب از موقعی که داروهای فشارخون را بیشر کردم این حالت بوجود اومده ایا علت داروها هستند یاخیر اول احساس میکردم فشارم بالاست که بدنم گرم میشه ولی فشار را گرفتم دیدم خیر دمای بدنم رو با دماسنج چک کرم معمولا" بین 36 تا 37 است لطفا" راهنمایی بفرمایید. با سپاس فراوان
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی سه شنبه ۲۹ مرداد ۹۸( 3 هفته پیش)
 • تصویر کاربر امیر پنجشنبه ۱۷ مرداد ۹۸( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر ضمن تشکر از همکاری شما، هنگام اندازه گیری فشار سیستولی قبل از شنیدن صدای قوی ضربان با گوشی صدای خفیفی شنیده میشه خواستم بدونم اولین صدای خفیف ملاک هست یا اولین صدای قوی . درمورد فشار دیاستولی هم همینطور اخرین صدای قوی ملاک هست یا اخرین صدای خفیف؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی پنجشنبه ۱۷ مرداد ۹۸( 1 ماه پیش)
   سلام اولين صدا سيستول است و قوي و ضعيف تدارد
 • تصویر کاربر Fati سه شنبه ۵ شهریور ۹۸( 2 هفته پیش) مشاهده پرسش
  با سلام خدمت آقای دکتر و وقت بخیر
  آقای دکتر یک دختر 27 ساله هستم که وزنم هم 47 کیلو است ضربان قلبم خیلی بالا میره و دکتر قلب رفتم به من قرص پرانول 20 دو بار در روز داده اند حدود 3 ماه است مصرف می کنم ولی وقتی می نشینم بلند می شم به سرم فشار می آید و فشارم هم پایینه حدود 11 روی 6.5 الی 7 است و هنگام افت شدی فشا. تنگی نفس و کرخی بدن می گیرم ممکنه راهنماییم بفرمایید؟
  با تشکر فراوان
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی سه شنبه ۵ شهریور ۹۸( 2 هفته پیش)
 • تصویر کاربر غزال پنجشنبه ۱۳ تیر ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و احترام
  بنده 43 سن دارم .پدرم از0 6 سالگي فشار خون دارد كه با قرص كنترل شده است . (وراثتي )
  در طرح كنترل فشار خون يك هفته پيش متوجه شدم فشار خون دارم در حالي كه در اسفند 97 ازمايش خون دادم و فشار چك كردم 12 روي 8 بود .ولي الان در يك هفته از 15 روي 11 به 14 روي 9/5 رسيده است . و گفتن به پزشك متخصص مراجعه كنم. علائم خاصي ندارم گاهي سردرد و تنگي نفس دارم كه سالهاست گاهي سردرد را دارم و تنگي نفسم مراجعه كردم 15 سال پيش گفتن افتادگي دريچه ميترال و طبيعي مشكلي نيست .البته 6 كيلو تا وزن كاملا ايده ال فاصله دارم و 9 ساعت در روز كار نشسته و پشت ميز دارم . لطفا راهنمايي بفرماييد .سپاسگزارم
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی پنجشنبه ۱۳ تیر ۹۸( 2 ماه پیش)
 • تصویر کاربر سلحشور دوشنبه ۴ شهریور ۹۸( 2 هفته پیش) مشاهده پرسش
  با سلام
  46سال سن دارم فشار م 14و15هست درخانه فشار میگیریم با فشارسنج عقربه ای موقع تخلیه هوا عقربه حالت تیک تیک قلب درفشار بالاتر داردولی صدا در فشار پایین تر شنیده میشودملاک شنیدن صداست یا تکان خوردن عقربه؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی دوشنبه ۴ شهریور ۹۸( 2 هفته پیش)
 • تصویر کاربر hagi چهارشنبه ۷ فروردین ۹۸( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  باسلام بنده 78سالمه وفشارخون بالادارم ودکترقرص املودیپین واسم تجویزکرده که هر صبح2تامیخورم باتوجه به عوارض این قرص که گفته شده درصورت ورم دست یاپاها بایدمصرف این قرص قطع بشه حالابعد10روزهست که مصرف میکنم هم دست چپم هم پاهام ورم کرده احتمال داره بدنم حساسیت نشون میده نصبت به این قرص میشه قرص دیگه ای جایگزینش کنم البته قرص والساکورهم شبا میخورم به همراه کارودیلول ممنون میشم راهنمایی بفرمایید🙏🙏
  1. تصویر کاربر hagi چهارشنبه ۷ فروردین ۹۸( 5 ماه پیش)
   پرسش460
  2. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی چهارشنبه ۷ فروردین ۹۸( 5 ماه پیش)
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر وحدانی شنبه ۲۵ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام آقای دکتر امیدوارم سال خوبی پیش رو داشته باشید.
  - آیا دستگاه ها و نرم افزارهای موبایل ابزار خوبی برای اندازه گیری نبض هستند و تأیید می شوند؟
  - در طول شبانه روز نوسانات نبض طبیعی است و تفاوت حداکثر و حداقل نبض چقدر می تواند باشد؟ من با نرم افزار موبایل که می گیرم گاهی اوقات شده که نبض رو تا 54 هم نشان داده آیا این عدد که از روی نرم افزار موبایلی به دست آمده قابلیت اطمینان دارد؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی شنبه ۲۵ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)
 • تصویر کاربر نرجس دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر من ازمایش کم خونی دادم میخواستم اگه میشه جوابشو برام بگید ولی نمیدونم کدوم مطلبشو باید بفرستم براتون
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷( 6 ماه پیش)
 • تصویر کاربر فیروز جمعه ۵ بهمن ۹۷( 7 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام جناب دکتر خداقوت. گرفتگی عروق کرونر داشتم استند دارم یک رگ بوده است.قرص فشار خون قبلا میخوردم الان تقریبا کنترل شده است. در حال حاضر با کمی پیاده روی تند تپش قلب و تنگی نفس پیدا میکنم.استرس هم دارم .ممنون از محبت شما
  1. تصویر کاربر دکتر محمدحسین نجفی جمعه ۵ بهمن ۹۷( 7 ماه پیش)
   سلام بهتر است ببينمتون
درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر